Pravni

1. Prihvaćanje naših uvjeta

Posjetom internetskoj stranici NET-CONNECT-a, te pregledavanjem, pristupom ili korištenjem usluga ili informacija stvorenih, prikupljenih, ispunjenih ili dostavljenih NET-CONNECT-u, pristajete biti obvezani sljedećim Uvjetima korištenja. Ako ne želite biti obvezani našim Uvjetima, Vaša je jedina opcija da ne posjetite, pregledate ili na drugi način koristite usluge NET-CONNECT-a. Ovime se slažete, prihvaćate i suglasni ste da ovi Uvjeti predstavljaju zakonski obvezujući ugovor između Vas i NET-CONNECT-a, te da Vaše korištenje NET-CONNECT-a znači Vaš konačni prihvat ovog ugovora.

 

2. Pružanje usluga

Ovime prihvaćate i suglasni ste da NET-CONNECT ima pravo izmijeniti, poboljšati ili prekinuti bilo koje od svojih usluga prema vlastitom nahođenju i bez upućivanja obavijesti Vama iako Vas to može spriječiti da pristupite informacijama sadržanih u njima. Nadalje, prihvaćate i suglasni ste da Vam NET-CONNECT ima pravo pružati usluge putem društava kćeri ili povezanih društava.

 

3. Prava vezana uz povjerljivost

Ovime prihvaćate i suglasni ste da NET-CONNECT može sadržavati zaštićene i povjerljive informacije, uključujući robne žigove, uslužne žigove i patente zaštićene zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva i međunarodnim ugovorima o zaštiti intelektualnog vlasništva. NET-CONNECT Vas ovlašćuje da gledate i izradite jednu kopiju dijelova njegovog sadržaja za offline, osobnu i nekomercijalnu uporabu. Naš se sadržaj ne smije prodavati, umnožavati, distribuirati bez naše pisane suglasnosti. Svi robni žigovi, uslužni žigovi i logotipi trećih osoba su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika. Sva ostala prava, a koja nisu određena u ovom dokumentu, su pridržana.

 

4. Dostavljeni sadržaj

Prilikom dostavljanja sadržaja NET-CONNECT-u, istovremeno NET-CONNECT-u dajete neopozivo, međunarodno ovlaštenje oslobođeno od tantijema za objavu, prikaz, izmjenu, distribuciju i prodaju Vašeg sadržaja diljem svijeta. Potvrđujete i jamčite da posjedujete potrebnu ovlast za dodjelu gore navedenog ovlaštenja NET-CONNECT-u.

 

5. Otkaz ugovora

Uvjeti ovog ugovora primjenjivat će se dok jedna od ugovornih strana ne otkaže ugovor bez obavijesti u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Otkaz ovog ugovora neće utjecati na uvjete koji će i dalje vrijediti na neodređeno vrijeme.

 

6. Odricanje od jamstva

Ovime se slažete i prihvaćate da je Vaše korištenje NET-CONNECT-a u cijelosti na Vaš rizik, te da su naše usluge pružene po načelu «u stanju u kakvom jesu» i po načelu «kako je dostupno». NET-CONNECT ne daje nikakva izričita ili implicitna jamstva, odobrenja ili izjave bilo kojeg oblika u vezi s poslovanjem internetske stranice, informacija, sadržaja, materijala ili proizvoda NET-CONNECT-a. To uključuje, ali nije ograničeno na, implicitna jamstva utrživosti ili podobnosti za određenu svrhu i nekršenje, te jamstva da pristup ili korištenje usluge neće biti prekinuti ili bez pogrešaka ili da će nedostaci u usluzi biti ispravljeni.

 

7. Ograničenje odgovornosti

Ovime se slažete i prihvaćate da NET-CONNECT i bilo koja njegova društva kćeri ili povezana društva neće ni u kojem slučaju biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, posljedičnu štetu ili primjerenu odštetu. To uključuje, ali nije ograničeno na, štetu radi gubitka dobiti, obustave poslovanja, štetu ugledu društva, gubitak programa ili informacija ili ostale nematerijalne gubitke proizašle iz korištenja ili nemogućnosti korištenja usluge, informacija, ili bilo koji trajan ili trenutačan prekid pružanja takve usluge ili pristupa usluzi ili informacijama, ili brisanje ili nedopuštenu izmjena sadržaja ili informacija, ili nemogućnost pohrane sadržaja ili informacija. Gore navedeno ograničenje primjenjuje se bez obzira na to je li NET-CONNECT o tome obaviješten ili je morao imati saznanja o mogućnosti nastanka navedenih šteta. U zakonodavstvima u kojma isključenje ili ograničenje odgovornosti za posljedičnu ili posebnu štetu nije dopušteno, ograničenje NET-CONNECT-a je ograničeno u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri.

 

8. Vanjski sadržaj

NET-CONNECT može uvrstiti hiperveze na sadržaj, oglase i internetske stranice trećih osoba. Ovime se slažete i prihvaćate da NET-CONNECT nije odgovoran i ne daje odobrenja za bilo kakve oglase, proizvode ili izvore dostupne na tim izvorima ili internetskim stranicama.

 

9. Zakonodavstvo

Ovime se izričito slažete i prihvaćate isključivu nadležnost sudova zemlje, države, pokrajine ili teritorija koje NET-CONNECT isključivo odredi za rješavanje svih sporova proizašlih iz ovog ugovora ili u vezi s Vašim korištenjem NET-CONNECT-a. U slučaju da nadležni sud utvrdi da je bilo koja od odredbi iz ugovora ništavna, ta će odredba biti uklonjena iz Uvjeta, a preostale odredbe iz Uvjeta će i dalje ostati na snazi.

 

10. Cjelokupni ugovor

Ovime se slažete i prihvaćate da gore navedeni Uvjeti predstavljaju cjelokupni opći ugovor sklopljen između Vas i NET-CONNECT-a. Na Vas se mogu primijeniti dodatni Uvjeti kada koristite, kupujete ostale usluge, povezane usluge ili sadržaj ili materijal trećih osoba i njima pristupate.

 

11. Izmjene Uvjeta

NET-CONNECT zadržava pravo povremene izmjene ovih Uvjeta prema vlastitom nahođenju i bez obavijesti. Izmjene naših Uvjeta stupaju na snagu danom objave istih i Vaše daljnje korištenje NET-CONNECT-a nakon bilo kakvih izmjena Uvjeta znači da pristajete biti obvezani navedenim Uvjetima.